Dịch vụ chống thấm » Thuốc phòng mối

Lenfos 50EC hóa chất diệt mối, phòng chống mối công trình hiệu quả
- Thuốc chống mối Lenfos 50EC là loại thuốc chuyên dụng, trừ mối hại công trình xây dựng như: nhà cửa, kho tàng, đền chùa, công trình thuỷ lợi, trường học, bệnh viện …